top of page

GARAGE

För medlemmar inom Brf Höstbuketten finns möjlighet att hyra garage.

Kostnaden är 1200 kronor per månad i varmgarage.

Föreningen hyr även ut till personer som ej är medlemmar, dessa kan dock inte ställa sig i kö.

Garageplatsen får inte utan skriftligt medgivande överlåtas eller upplåtas i andra hand.

Ingen rätt till ersättning eller nedsättning av hyran föreligger för tillfälliga hinder med i nyttjanderätten till följd av reparations- och underhållsarbeten på platsen.

Om du vill ställa dig i kö mailar du till hostbuketten@gmail.com.

bottom of page