top of page

RIKTLINJER & BLANKETT FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

Den som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand ska skriftligen i god tid ansöka om det, se § 47 i föreningens stadgar. Kontrollera när styrelsen har sammanträde så att du inte behöver vänta onödigt länge på besked från styrelsen.

 

I ansökan ska anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att du vill hyra ut din lägenhet i andra hand och vem som ska bo i lägenheten under tiden.

 

Om en ny andrahandshyresgäst ska flytta in ska en ny ansökan göras, även om detta sker under den period som tillstånd beviljats för.

Styrelsen kan bevilja tillstånd till andrahandsuthyrning 1 år i taget under en sammanlagd tid av 2 år, vilket är praxis i många föreningar. Varje ansökan prövas i förhållande till de skäl som anges och eventuella olägenheter som uthyrningen kan innebära.

 

Korttidsuthyrning av lägenhet t ex via förmedlingssidan Airbnb är inte tillåten. Den uthyrningsformen är att betrakta som hotellverksamhet och innebär bl a att människor vi inte känner till kommer att röra sig i huset vilket inte stärker sammanhållning och engagemang för husets bästa. Hyresnämnden har konstaterat att bostadsrättsföreningar har befogad anledning att vägra samtycke till korttidsuthyrningar av lägenheter.

Märk även att enligt 9§ i föreningens stadgar så tas en avgift för andrahandsupplåtelse ut. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. 

Klicka här för att ladda ner våra riktlinjer + blankett för att ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning:

bottom of page