top of page

TRIVSELREGLER

Det här bör Du veta om föreningens trivselregler:

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

 

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare.

Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten (se 13 § st. 4 i föreningens stadgar).

Trivselreglerna gäller också för hyresgäster samt de som hyr i andrahand.

 

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om Du får bo kvar (se §15 föreningens stadgar: ”Bostadsrättshavaren skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.”). Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning (se §§ 21-22 i föreningens stadgar). Styrelsen för alltid en dialog med medlemmarna så uppsägning är inte något att oroa sig för. Det ses verkligen som en sista utväg i allvarliga fall av störningar.

 

Har Du frågor?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer av fastigheten betalas av alla gemensamt.

 • Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

 

1. Om säkerhet

 • Kontrollera att ytter- och garageportarna i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.

 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.

 • Var försiktig med eld.

 • Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare. Testa din brandvarnare!

 • Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

 

2. Om gemensamma kostnader

 • Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan.

 • Byt kranpackning när vatten står och droppar.

 • Var också sparsam med el både hemma & i fastighetens gemensamma utrymmen.

 • Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

 

3. Störningar

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, hiss och tvättstuga. (se 15 § i föreningens stadgar)

 • Den som störs bör i första hand direkt informera den störande medlemmen innan kontakt med styrelsen och en tillsägelse från styrelsen kan komma ifråga.

 • Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen och på helger från 22-10.

 • Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid.

 • Ska du ha fest så sätt upp en lapp t.ex. i hissen i god tid innan där du anger datum, tid och ditt telefonnummer. Det skapar bättre grannsämja.

 • Angående reparationer/förändringar i lägenheten se p. 13.

 • Rökning är förbjudet i de gemensamma utrymmena, som trappuppgång, hiss, garage och tvättstuga. Tänk på de med astmatiska problem.

 

4. Balkonger

 • Att belägga balkonger med mattor, såsom konstgräs eller liknande, medför att det bildas fukt som tränger in genom betongen och får armeringsjärnen till slut att rosta. Detta leder i sin tur till att balkongen förstörs. Detta utgör en stor säkerhetsrisk. Därför bör ingen typ av matta, såvida det inte är specifikt angivet att den klarar att släppa igenom fukten, användas på våra balkonger. Trallgolv av trä är inget problem så länge man rengör under då och då för att få bort löv eller annat som fastnar och samlar fukt.

 • Balkonger/altaner får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

 • Om du ska hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte rinner ner vatten på grannens balkong.

 • Skakning av mattor, sängkläder mm. bör inte göras på balkongen; det finns en piskställning på gården.

 • Grillning utförs på gården, inte balkong/altan.

 • Balkonglådor hängs av säkerhetsskäl på insidan av balkongen. Tänk på att när du vattnar blommorna, att det inte rinner ner till grannens balkong.

 • Om du tappar ner något från din balkong är du ansvarig att plocka bort det.

 • Kasta inte cigarettfimpar från balkongen! Se till att dina gäster inte heller gör det.

 • Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

 • För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

 • Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 

5. Gården

 • Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna.

 • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Ta själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

 • Tänk på att du som medlem är ansvarig för att städa upp vad du eller t.ex. dina gäster lämnar på gården.

 • Se till att möblerna står som de ska efter användning.

 • Töm och tvätta grillen efter användning.

 • Matning av fåglar är inte tillåtet pga. att matrester riskerar att dra till sig råttor och andra skadedjur.

 

6. Tvättstuga

 • Föreningen har en tvättstuga i garaget. Bokningsschema är tillgängligt via internet (http://85.117.179.9/) och särskilda trivselregler finns anslagna i tvättstugan. Varje medlem ansvarar för sitt tvättstugekort och ska överlåta det då lägenheten säljs. Nya tvättstugekort kostar pengar.

 • Det finns tyvärr ingen större källa till osämja i bostadsrättsföreningar än just tvättstugan, så snälla se till att städa ordentligt efter dig (golvet, ta bort luddet, skölj ur tvättmedelsfacket, torka rent inuti plastcirkeln i tvättmaskinen). Tusen tack!

 • Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

 • Om du inte loggat in inom 25 minuter av din bokade tid så avbokas tiden och det är fritt fram för andra att använda tvättstugan. Om du däremot går in i tvättstugan före din bokade tid börjar så innebär det att den bokade tiden avbokas. Då måste du boka om din tid, annars blir du utelåst om någon annan bokar den.

 

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

 • Cyklar och mopeder ska förvaras i garaget och inte ställas utanför porten eller på gården. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén eller på våningsplan.

 

8. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

 • Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i garaget. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

 • Hushållsavfall ska slängas i markerade kärl i garaget (så småningom soprummet bredvid grovsoprummet). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids och lockar till sig ohyra.

 • Lägg inte vassa föremål eller glas i soppåsen så att någon kan komma till skada.

 • Grovsoprummet används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas till närmaste miljöstation.

 • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna.

 

9. Vindsförråden

 • Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras.

 • Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vinden. Se till att låsa dörren och hänglåset efter dig.

 

10. Husdjur

 • Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården. Plocka upp djurets spillning.

 

11. Andrahandsuthyrning

 • Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. (se 17 § i föreningens stadgar)

 • Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

 • Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

12. Lägenhetsunderhåll

 • Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av 13 § i föreningens stadgar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

 • Till lägenheten räknas lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar.

 • Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

 • Bostadsrättsinnehavaren kan bli ansvarig för brand- och vattenledningsskador samt skada från ohyra som gäst eller hantverkare orsakat. (se 13 § st. 4 i föreningens stadgar)

 • En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

 

13. Förändringar i lägenheten

 • Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. måla om, lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

 • Tillstånd krävs alltid vid förändringar som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller ventilation, badrumsrenovering, att bygganmälan eller bygglov krävs m.m.

 • Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång med renovering, i synnerhet av badrummet (även om bara kakel ska bytas)!

 • Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Informera grannar om störande arbete i lägenheten.

 • Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

 • Styrelsen kan vid givande av tillstånd kräva att arbetet utförs av behörig hantverkare samt att en oberoende besiktning görs (se 14 § st. 2 i föreningens stadgar). Vid badrumsrenovering krävs att medlemmen betalar för två (2) oberoende besiktningar av företaget Stor Stockholms Byggservice AB,  08 – 556 308 60 (som samarbetar med föreningens försäkringsbolag Brandkontoret). Kontaktperson är Robert Holmström robert@ssbs.se .

 

14. Om Du tänker flytta

 • Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. För att överlåtelsen ska bli giltig måste den som övertar Din lägenhet godkännas som medlem i föreningen av styrelsen innan lägenheten överlåtes. (se 3, 11 §§ i föreningens stadgar).

 • Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. (se 6 § i föreningens stadgar)

 • Inträde i föreningen kan endast beviljas fysisk person. Personen ska ha som avsikt att vara bosatt permanent i lägenheten. (se 2 § i föreningens stadgar)

 

Lämna gärna kvar dessa trivselregler till den som övertar Din lägenhet.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

bottom of page