top of page

STAMBYTE

INFORMATIONSMÖTE

Måndagen den 24 september kl 19:00 i föreningslokalen/gästlägenheten. 

Entreprenören Båge Bygg AB som ska genomföra stambytet kommer tillsammans med projektledaren från Frakka AB att informera om det kommande stambytet. För att våra medlemmar och hyresgäster ska kunna förbereda sig kan ni här ladda ner informationsmaterial. Det är delvis liknande innehåll i båda dokumenten men ni behöver läsa igenom båda för att se helheten.

Båge Bygg information inför stambyte

Frakka AB information inför stambyte

bottom of page